Jak zaprojektować dedykowany system CRM?

System CRM, to oprogramowanie, które służy do zarządzania relacjami z klientami. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem dedykowanego oprogramowania CRM w Twojej firmie upewnij się, że wiesz, jak wygląda dobrze zaprojektowana aplikacja tej klasy.

Jakie są etapy projektowania dedykowanego CRM?

Zadanie zaprojektowania dedykowanego systemu CRM możemy podzielić na kilka etapów. Najprostszy podział przedstawia się następująco:

  1. Projektowanie warstwy merytorycznej
  2. Tworzenie warstwy funkcjonalnej
  3. Planowanie warstwy graficznej

Każdy z etapów najlepiej wykonać z pomocą konsultanta firmy informatycznej, opierając się na jego wiedzy i doświadczeniu. Co składa się na te trzy wymienione wyżej etapy?

Projektowanie warstwy merytorycznej

W tym kroku chodzi głównie o rozpoznanie potrzeb Twojej firmy. W praktyce oznacza to zdefiniowanie, jakie procesy i czynności ma usprawnić dedykowany system CRM. W tym celu odpowiedz na pytania:

-Ilu pracowników będzie korzystać z aplikacji?

-Jakie są jej główne zadania?

-Ile informacji w przybliżeniu chcę gromadzić?

-Jakie procesy będę obsługiwać w systemie?

To tylko niektóre z pytań, które warto sobie zadać na tym etapie. Rozpoznanie potrzeb dobrze jest wykonać z konsultantem firmy programistycznej (np. Kamee), który pomoże uzyskać bardziej całościowy obraz rzeczywistych potrzeb firmy oraz skompletować dokumentację do stworzenia aplikacji. Zawiera ona spisane potrzeby i wymagania wobec systemu. Gdy dokonaliśmy zdefiniowania potrzeb oraz skompletowaliśmy dokumentację możemy przejść do kolejnego kroku.

Tworzenie warstwy funkcjonalnej

Etap ten polega na zaprojektowaniu funkcjonalności, które odpowiedzą na zdefiniowane potrzeby. Przyjmijmy, że jednym z powodów, dla których chcesz wdrożyć w swojej firmie CRM jest gromadzenie bazy danych o klientach i szybsze wyszukiwanie informacji. System musi więc zawierać wielopoziomową wyszukiwarkę oraz możliwość dodawania dowolnych parametrów w profilach klientów. Poszukując firmy tworzącej dedykowane systemy CRM upewnij się, że programiści przechodzą do pracy dopiero po ostatecznym zaakceptowaniu przez Ciebie wszystkich funkcjonalności systemu. Wiąże się to z ostatnim, trzecim etapem.

Planowanie warstwy graficznej

Ostatnim krokiem jest zaprojektowanie wyglądu aplikacji. Intuicyjna budowa interfejsu jest bardzo ważna, bo umożliwia szybki dostęp do potrzebnych informacji. Decydując się na dedykowany CRM zyskujesz możliwość całkowitego dopasowania wyglądu do swoich potrzeb: tabel, grafów, ikon, poszczególnych modułów, kolorystyki, itd. Konsultant IT projektujący aplikację powinien znać zasady UX i UI.

Projektowanie dedykowanego systemu CRM

Zaprojektowanie dedykowanej aplikacji to proces. Aby uzyskać pewność, że stworzone rozwiązanie będzie dopasowane do Twojej firmy, skorzystaj z pomocy doświadczonego zespołu konsultantów IT i programistów. Znajdziesz ich w Kamee, gdzie pasjonaci i praktycy łączą swoje mocne strony, by tworzyć systemy dedykowane.

Aktualności Poradniki