Bezpieczeństwo nie tylko taksówkarza

Usługi taksówkowe to branża, w której ryzyko wypadku jest znacznie większe. Tak przynajmniej podchodzą do tego ubezpieczyciele. Dlatego polisa powinna obejmować również ubezpieczenie pasażerów na ewentualność wypadku.

 Działalność związana z przewozem osób wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo innych. Dlatego bardzo ważny jest właściwy dobór ubezpieczenia, zwłaszcza pod kątem ewentualnych niespodziewanych zdarzeń i poniesionego uszczerbku na zdrowiu . W Polsce biznes taksówkowy ma się bardzo dobrze, co potwierdza liczba taksówek w 2017 r. W Warszawie naliczono ich najwięcej, bo ok. 11,5 tysiąca, w Krakowie – ok. 4 tysięcy, a w Łodzi – 3,5 tysiąca (źródło: https://businessinsider.com.pl/lifestyle/podroze/ile-jest-taksowek-w-warszawie-krakowie-poznaniu-wroclawiu-lodzi/wdyz3bh).

 OC plus AC

 Ubezpieczenie OC jest podstawowe i obowiązkowe. Zabezpiecza szkody materialne poniesione przez poszkodowanych w wypadku, a przy tym zwalnia ich sprawcę z pokrywania związanych z tym kosztów i strat. Nie pozwala jednak sfinansować naprawy auta, jeśli kierowca taksówki spowodował szkodę komunikacyjną. Aby mieć pewność, że wszelkie szkody, które powstaną w wypadku i kolizji z innymi pojazdami, ludźmi, a nawet zwierzętami czy przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem nie odbiją się na stanie naszego portfela, warto wziąć dobrowolne AC. W ten zakres ochrony wchodzą właśnie uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta, a także powstałe w wyniku kradzieży (lub jej usiłowania) całego auta, jego części lub tzw. wyposażenia dodatkowego. AC zabezpiecza nas też przed skutkami pożaru lub wybuchu oraz działania zjawisk atmosferycznych takich jak powodzie, zatopienia, huragany, grad, uderzenia pioruna.

NNW – zwiększona ochrona pasażera

 Ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) to jeden z elementów, jakie warto wziąć pod uwagę. Jest to wariant dodatkowy, a jego posiadanie jest korzystne zarówno dla samego kierowcy, jak i pasażerów. Jest ono ważne w przypadku poniesionego uszczerbku na zdrowiu, a także śmierci poszczególnych uczestników wypadku. Zakres ochrony oraz kwota odszkodowania są indywidualnie ustalane przez firmę ubezpieczeniową. Może być to pomoc medyczna, opieka w szpitalu, hospitalizacja, całkowita lub czasowa niezdolność do pracy itd. Wiadomo jednak, że większy zakres usług przełoży się automatycznie na wyższą składkę.

Opłaty ubezpieczeniowe taksówek są często bardzo wysokie ze względu na charakter pracy. Warto porównać oferty i wybrać w miarę tanią, czyli Cheap Taxi Insurance (https://www.taxiinsurer.co.uk/taxi-insurance/). Propozycje można znaleźć na stronach wielu firm ubezpieczeniowych takich jak np. Taxi Insurer. Nawet najlepszy kierowca nie jest w stanie wyeliminować ryzyka szkody – dlatego powinien być odpowiednio ubezpieczony.

Aktualności Poradniki